fbpx

Październik miesiącem dobroci dla zwierząt

Październik miesiącem dobroci dla zwierząt

2 października obchodziliśmy Światowy Dzień Zwierząt Hodowlanych, 4 października – Światowy Dzień Zwierząt, a 25 października świętujemy Dzień Ustawy O Ochronie Zwierząt.

Październik to zatem idealny czas na podkreślenie konieczności traktowania zwierząt z poszanowaniem ich naturalnych potrzeb, na zwrócenie uwagi na ich zdolność do odczuwania, a często również wyrażania fizycznego bólu, radości czy wdzięczności.

Jak przekonują eksperci weterynaryjni, nasza pomoc i zaangażowanie w ochronę zwierząt są niezaprzeczalnie potrzebne i powinny znajdować się w kręgu zainteresowania każdego człowieka. Należy dbać o zwierzęta i pomagać im nie tylko w październiku, który jest miesiącem im dedykowanym, ale również przez cały rok. Ponadto, udzielana przez nas pomoc nie powinna ograniczać się jedynie do zwierząt domowych, ale także hodowlanych, dzikich i bezdomnych, którym szczególnie należy pomagać zimą – w najtrudniejszym okresie dla schronisk i ich podopiecznych.

Dobroć dla zwierząt można również okazać poprzez zapewnienie im właściwych warunków bytowych i żywieniowych oraz odpowiedniej profilaktyki zdrowotnej.

Ta ostatnia obejmuje wszelkie działania, których celem jest niedopuszczenie do rozwoju choroby w organizmie, bądź wczesne jej zdiagnozowanie w celu opracowania najlepszego sposobu leczenia zwierzęcia. Chore zwierzę może przez długi czas sprawiać wrażenie zdrowego i nie manifestować objawów choroby, ale w pewnym momencie doświadczyć nagłego załamania zdrowia, a w wielu przypadkach również skończyć się tragicznie.

„Lepiej zapobiegać niż leczyć” to zasada, którą warto stosować nie tylko w odniesieniu do ludzi, ale także do zwierząt. Coroczne badania prewencyjne powinny stanowić podstawę sprawowania opieki nad naszymi zwierzętami.

Pięcioma filarami właściwej profilaktyki są:

  1. laboratoryjne badania kontrolne (w tym regularne wykonywanie morfologii krwi, badań biochemicznych krwi oraz badania kału i moczu),
  2. szczepienia ochronne,
  3. ochrona przed pasożytami,
  4. kastracja i sterylizacja,
  5. chipowanie zwierząt.

Odpowiednia opieka i regularne badania profilaktyczne to klucz do szczęśliwego i zdrowego życia naszych zwierząt.