fbpx

Rekrutacja na stanowisko: Przedstawiciel Handlowy ds. diagnostyki weterynaryjnej

Rekrutacja na stanowisko: Przedstawiciel Handlowy ds. diagnostyki weterynaryjnej

Chcesz dołączyć do zespołu Cormay? Czekamy na Twoje CV!
Obecnie prowadzimy rekrutację na stanowisko: Przedstawiciel Handlowy ds. diagnostyki weterynaryjnej.

Twój zakres obowiązków

 • Aktywna sprzedaż produktów do weterynaryjnej diagnostyki laboratoryjnej;
 • Realizacja wizyt handlowych u Klientów na terenie kilku województw (lecznice, laboratoria i hurtownie weterynaryjne, jednostki naukowo-badawcze) w celu sprzedaży produktów, budowania i podtrzymywania relacji biznesowych;
 • Promowanie aparatury medycznej dedykowanej laboratoryjnej diagnostyce weterynaryjnej zwierząt;
 • Realizacja założonego planu sprzedażowego i strategii marketingowej;
 • Cykliczne raportowanie wyników pracy bezpośredniemu przełożonemu oraz w systemie CRM;
 • Aktywny udział w tworzeniu i aktualizowaniu bazy danych w systemie CRM;
 • Organizowanie lub współorganizowanie spotkań i seminariów (również online) dla Klientów oraz negocjowanie warunków udziału firmy w spotkaniach organizowanych przez inne podmioty;
 • Reprezentowanie firmy podczas wydarzeń branżowych np. targi, konferencje (również online)
 • Teren wykonywania pracy – kilka województw

Nasze wymagania

 • wykształcenie wyższe (weterynaria, analityka medyczna, inżynieria biomedyczna, zootechnika, biologia, biotechnologia lub pokrewne) – warunek konieczny
 • doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku sprzedażowym w branży weterynaryjnej (zwierzęta towarzyszące);
 • samodzielność w działaniu i wysoka kreatywność;
 • zainteresowanie i podstawowa znajomość laboratoryjnej diagnostyki medycznej i sprzętów medycznych stanowiących wyposażenie laboratorium weterynaryjnego;
 • umiejętności sprzedażowe poparte wynikami;
 • komunikatywna znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie;
 • aktywne prawo jazdy kategorii B i gotowość do częstych podróży służbowych na terenie kilku województw (95% czasu pracy) w godzinach pracy lecznic weterynaryjnych;
 • bardzo dobra znajomość obsługi komputera i pakietu MS Office;
 • umiejętność współpracy ze środowiskiem medycznym;
 • wysoka kultura osobista;

To oferujemy

 • umowę o pracę lub B2B w zależności od preferencji;
 • wynagrodzenie zasadnicze oraz motywacyjny system premiowy adekwatny do realnie osiąganych wyników pracy;
 • pracę w stabilnej organizacji z 35 letnim doświadczeniem na rynku;
 • specjalistyczne szkolenia produktowe oraz wsparcie doświadczonego zespołu współpracowników;
 • samochód służbowy;
 • laptop i telefon służbowy;
 • przyjazną atmosferę pracy;
 • nowoczesny system komunikacji wewnętrznej EMPLO.

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie swojego CV na adres rekrutacja@cormay.pl.
Informujemy, że skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami.

Do CV proszę zgodnie z Państwa wolą wkleić dowolną z poniższych zgodę:

 1. Wyrażam zgodę/Nie wyrażam* zgody na przetwarzanie przez PZ Cormay S.A. moich danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu lub/i w innych przekazanych przeze mnie dokumentach  dla potrzeby niniejszej rekrutacji. Jeśli chce Pani/Pan podać dodatkowe dane, informujemy, że PZ Cormay S.A. z siedzibą w Łomiankach, ul. Wiosenna 22  będzie mógł je przetwarzać wyłącznie w razie uzyskania Pani/Pana dodatkowej dobrowolnej zgody.
 2. Wyrażam zgodę/Nie wyrażam zgody*  na przetwarzanie przez PZ Cormay S.A. moich danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu lub/i w innych przekazanych przeze mnie dokumentach  dla potrzeb przyszłych rekrutacji. Jeśli chce Pani/Pan podać dodatkowe dane, informujemy, że PZ Cormay S.A. z siedzibą w Łomiankach, ul. Wiosenna 22  będzie mógł je przetwarzać wyłącznie w razie uzyskania Pani/Pana dodatkowej dobrowolnej zgody.

(*) Niepotrzebne wykreślić: wyrażam/nie wyrażam

Informacje zgodne z wymaganiami RODO

Administratorem danych osobowych jest PZ Cormay S.A. z siedzibą w Łomiankach  ul. Wiosenna 22. Przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych odbywa się dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji. Podstawą  prawną przetwarzania danych jest obowiązek prawny ciążący na  Administratorze (art. 6 ust. 1 lit c RODO, przepisy prawa, związane z procesem zatrudnienia, w tym przede wszystkim Kodeksu pracy oraz przepisy o ochronie danych osobowych art. 23 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych (Dz. U. 2016 r. poz. 922 z późn. zm.), a od 28 maja 2018r. Rozporządzenie Parlamentu europejskiego (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie  ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Dane osobowe zostały przekazane w sposób jawny i dobrowolny.

Pragniemy poinformować, iż w związku z przetwarzaniem danych ma Pan/Pani prawo:

 • dostępu do treści danych oraz ich poprawiania, sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, usunięcia danych o ile pozwalają na to przepisy prawa a także przenoszenia danych,
 • do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie danych zwykłych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO ) lub szczególnej kategorii (art. 9 ust. 2 lit. a RODO),
 • do wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
 • Pani/Pana dane nie będą polegać profilowaniu, ani zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.
 • Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do zakończenia procesu rekrutacyjnego, chyba, że wyrazi Pani/Pan zgodę na przetwarzanie Pani/Pana danych do przyszłych rekrutacji, jednak nie dłużej niż okres 2 lat.
 • Pytania w zakresie Pani/Pana danych osobowych oraz w kwestii wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych prosimy kierować do – e-mail: inspektor@cormay.pl.
 • Informujemy, ze inspektorem ochrony danych osobowych jest Pani Magdalena Pawelec.