fbpx

5 przedanalitycznych zasad prawidłowego badania morfologii

5 przedanalitycznych zasad prawidłowego badania morfologii

Diagnostyka laboratoryjna jest jednym z głównych źródeł informacji o pacjencie. Pozwala na ocenę aktualnego stanu zdrowia, upośledzenia funkcji narządowych i układowych, rozpoznanie potencjalnego zagrożenia stanem chorobowym oraz stwierdzenie stanu bezpośredniego zagrożenia życia.


Prawidłowa diagnostyka i zapewnienie wiarygodnych wyników nie zależy jedynie od stosowanej aparatury laboratoryjnej. Proces diagnostyczny składa się z wielu faz, wśród których możemy wyróżnić przedanalityczną, analityczną i poanalityczną. Znaczenie każdej z nich jest kluczowe dla otrzymania pełnowartościowej informacji o pacjencie.


Faza pierwsza, przedanalityczna, jest fundamentem procesu diagnostycznego.


Jakie czynności należą do fazy przedanalitycznej?
Przedstawiamy je poniżej.

5 PRZEDANALITYCZNYCH ZASAD PRAWIDŁOWEGO BADANIA MORFOLOGII KRWI OBWODOWEJ

1. Wybierz odpowiednią probówkę

Międzynarodowy Komitet do spraw Standaryzacji w Hematologii zaleca dwupotasowy EDTA jako antykoagulant z wyboru przy pobieraniu krwi do badania morfologii komórek krwi. Krew pobrana na ten antykoagulant cechuje się stabilnością parametrów hematologicznych, ponadto jego obecność nie wpływa na barwienie preparatów metodą May-Grunwalda i Giemsy.


2. Pobierz odpowiednią ilość materiału

Probówkę  należy napełnić krwią do określonej przez producenta objętości, tak aby zachować odpowiednią proporcję krwi i antykoagulantu. Niedostateczne wypełnienie może przyczynić się do zmian w morfologii krwinek. Wypełnienie nadmierne , na skutek zbyt małej ilości antykoagulantu, może prowadzić do wykrzepiania się krwi.


3. Wymieszaj próbkę

Po pobraniu, krew należy niezwłocznie wymieszać ze znajdującym się w probówce antykoagulantem. Pozwoli to uniknąć powstawania mikroskrzepów spowodowanych nierównomiernym rozłożeniem antykoagulantu w próbce. Zalecane jest 8 – 10 krotne, łagodne odwrócenie próbówki o 180°. Probówek nie wolno wytrząsać.


4. Prawidłowo przygotuj materiał do transportu

Zalecana temperatura przechowywania próbek krwi pełnej to temperatura pokojowa. Krew powinna być transportowana w pozycji pionowej. Należy unikać wytrząsania próbek podczas transportu, ze względu na ryzyko hemolizy.


5. Pilnuj czasu

Szybki transport i krótki czas przechowywania próbki zwiększają wiarygodność wyniku badania laboratoryjnego.

Stosowanie 5 powyższych wskazówek pozwala na zwiększenie wiarygodności wykonywanych badań. Eliminując najmniejsze źródła błędów umożliwiamy pełne odzwierciedlenie stanu zdrowia w uzyskiwanych wynikach. Pamiętajmy, że wiarygodny wynik to podstawa prawidłowego leczenia i opieki nad pacjentem.